Media

MEDIA

Vår mediasektion består av en fotograf, en PR-grupp och två datorkonsulter. Tillsammans arbetar de för att hela tiden utveckla nationen och nå ut med information till Studentlunds medlemmar.

Calmare Nyckel är nationens tidning som ges ut genom vår PR-grupp.