Utlysning av poster

Posted · Add Comment

Valberedningen vid Kalmar nation utlyser följande poster till nationsmötet den 22 september 2016

Kuratel
Notarie 1 post

Styrelseposter
Husstyrelseledamot 1 post
(till 2016-12-31)
Husstyrelseledamot KV 1 post
(till 2016-12-31)

Förmän till följande sektioner
Dataförman 1 post
Fotoförman 1 post
(till 2016-12-31)
Idrottsförman 2 poster
(varav 1 till 2016-12-31)
Lunch 2 poster
Kaggen 4 poster
(varav 1 till 2016-12-31)
Novischvärd 2 poster
(varav 1 till 2016-12-31)
Piraya 3 poster
PR-förman 2 poster
(varav 1 till 2016-12-31)
Sexmästare 1 post
Spexförman 1 post

Tjänstemän
Arkivarie 1 post
(till 2016-12-31)
Ernst-tjänsteman 1 post
(till 2016-12-31)
Fanbärare ordinarie 1 post
(1till 2016-12-31)
Alla poster sträcker sig från 2016-07-01 till 2017-06-31 om annat ej anges

OBS! Förmän på alkoholsektioner måste senast tillträdesdagen vara 20 år fyllda.

Lämna era förslag i den RÖDA VALELEFANTEN på expeditionen, via nomineringsfunktionen på denna länk: https://goo.gl/forms/ovd4EdkKoe2b65Pl2
eller skicka ett e-mail till val@kalmarnation.nu senast 2016-09-09 kl. 23.59

Intervjuer kommer att hållas 2016-09-11.

Glöm inte att ange telefonnummer till den nominerade samt vem som nominerar.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Comments are closed.