Kontakt

Expedition

Öppettider: 10:00-13:00 från måndag till fredag, och 18:00-19:00 på Tisdagar och Fredagar
Telefonnummer: 046-14 36 70

Kurator

Ida Runemark
Mejladress: q@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0722-01 49 79

Prokurator ekonomi

Mejladress: pqe@kalmarnation.nu

Prokurator social

Mejladress: pqs@kalmarnation.nu

Källarmästare

Gustav Heyner
Mejladress: km@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0707- 35 33 04

Notarie

Fannie Baden
Mejladress: notarie@kalmarnation.nu
Telefonnummer: +4525-70 80 90