Expeditionen

På expeditionen hittar du oftast Kuratelet. Kuratelet finns för att upprätthålla Nationen. Har du problem med Studentlund, ditt medlemskap eller bara generella frågor gällande nationen, är du välkommen hit!

Öppettider: 11:00-14:00 från måndag till fredag
Tisdagar och Fredagar: 18:00-19:00
Telefonnummer: 046-14 36 70


Kuratelet

Kuratelet består av Kurator, Prokurator Ekonomi, Källarmästare och Notarie.


KURATOR

Sofia Janson
Mejladress: q@kalmarnation.nu


Telefonnummer:  0768-232541


Kuratorn är en av våra två heltidare. Hon finns på kontoret varje vardag mellan 11 - 14. Sofia ansvarar för det administrativa, att ta bordsbokningar. Hon kan svara på de flesta frågor du har angående nationen, ditt medlemskap och, ja, hon vet nästan allt faktiskt.

PROKURATOR EKONOMI

John Middleton
Mejladress: pqe@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 073 - 68 77 786


Prokurator ekonomi också är en av våra två heltidare. Även han finns på kontoret varje vardag mellan 

11 - 14. John ansvarar för nationens ekonomi genom att hantera budget och bokföring.

KÄLLARMÄSTARE
Benjamin Browne
Mejladress: km@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 


Källarmästaren är en av nationens halvtidare, vilket innebär att han inte är lika tillgänglig som Kuratorn och PQe, eftersom han även studerar. Ben är ansvarig för att underhålla källaren genom att bland annat köpa in alkohol  och läsk till våra pubsektioner, förbrukningsmaterial, samt utföra mindre eller större renoveringar.

NOTARIE
Mee Lindberg
Mejladress: notarie@kalmarnation.nu

Telefonnummer: 072 - 00 80 503


Notarien är också en halvtidare. Mee ansvarar för nationens PR och marknadsföring, arkivet samt att föra protokoll på våra olika möten.