Kontakt

Expedition                                                     Kuratelet

På expeditionen hittar du oftast kuratelet. Kuratelet finns för att uprethålla nationen på det dagliga sätt. Har du problemer med Studentlund, dit medlemskap eller bare generella frågar till nationen, kan du trygt komma till oss.

Öppettider: 10:00-13:00 från måndag till fredag
Tisdagar och Fredagar: och 18:00-19:00
Telefonnummer: 046-14 36 70

Kuratelet består av kuratoren, prokurator ekonomi, prokurator social samt källarmästare och notarie.
Det är Kuratorens ansvar att se till at nationen fungera på det dagsliga sättet.
Prokurator ekonomi står för att se till at nationens ekonomi fungerar optimalt.
Prokurator Social ser till att där blir beställat mat och hållar samtidig socialkontakt mellan nationens medlemmar och kuratelet.
Källarmästaren hålla koll på nationens alkohol och läsk förvaring, samt ser till at nationens utrymme fungerar optimalt.
Notarien står för marknadsföring, PR och protokoll vid nationens möter.

KURATOR

Zeynep Uca
Mejladress: q@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0707-60 37 83

PROKURATOR EKONOMI

James Barden-Edwards
Mejladress: pqe@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0725-793936

KÄLLARMÄSTARE

Gustav Heyner
Mejladress: km@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0707- 35 33 04

NOTARIE

Fannie Baden
Mejladress: notarie@kalmarnation.nu
Telefonnummer: +4525-70 80 90