Kontakt

Expedition                                                     Kuratelet

På expeditionen hittar du oftast kuratelet. Kuratelet finns för att uprethålla nationen på det dagliga sätt. Har du problemer med Studentlund, ditt medlemskap eller bara generella frågor till nationen, kan du trygt komma till oss.

Öppettider: 11:00-14:00 från måndag till fredag
Tisdagar och Fredagar: och 18:00-19:00
Telefonnummer: 046-14 36 70

Kuratelet består av kuratoren, prokurator ekonomi, prokurator social samt källarmästare och notarie.
Det är Kuratorens ansvar att se till at nationen fungera på det dagliga sättet.
Prokurator ekonomi står för att se till at nationens ekonomi fungerar optimalt.
Prokurator Social ser till att där blir beställat mat och håller samtidigt socialkontakt mellan nationens medlemmar och kuratelet.
Källarmästaren håller koll på nationens alkohol och läsk förvaring, samt ser till at nationens utrymme fungerar optimalt.
Notarien står för marknadsföring, PR och protokoll vid nationens möten.

KURATOR

Sofia Janson
Mejladress: q@kalmarnation.nu
Telefonnummer:  0768-232541

PROKURATOR EKONOMI

James Barden-Edwards
Mejladress: pqe@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0725-793936

PROKURATOR SOCIAL

Amanda Hindmo
Mejladress: pqs@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0708 - 48 22 77

KÄLLARMÄSTARE

Axel Edling
Mejladress: km@kalmarnation.nu
Telefonnummer: 0790-50 40 77