Organisation

Nationsmötet
Nationsmötet är nationens högst beslutande organ. Det hålls 3 nationsmöten per termin dit alla Kalmar Nations medlemmar är välkomna och röstberättigade. På nationsmötena fastställs t ex nationens budget och bokslut och där väljs även våra kuratelare och förmän.

Seniorskollegiet:
Seniorskollegiet kan liknas med en styrelse då det är efter Nationsmötet är det högst beslutandeorganet på nationen, som skall övervaka kuratelet och deras arbete samt stötta de olika kuratelarna. Seniorskollegiet består av 7 ledamöter, Inspektor, Pro inspektor, Kurator, Prokurator ekonomi och Prokurator social. Källarmästaren och Notarien är ständigt adjungerade och notarien är även sekreterare vid mötena. Seniorsledamötena är därefter även uppdelade i 5 olika utskott som hanterar de olika delarna av nationens verksamhet, Inköpsutskottet, Ekonomiutskottet, PR-utskottet, Novisch-och-Aktivitetsutskottet samt Spexutskottet.

Kuratelet:
Kuratelet är nationens högst verkställande organ. Det består av 5 kuratelare: Kurator, Prokuratorekonomi, Prokurator social, Källarmästare och Notarie. Kuratorn ansvarar för nationens administrativa arbete så som medlemssystemet, lokalbokningar, schemaläggning samt representation i olika samarbeten. Prokurator ekonomi sköter nationens finanser och är ansvarig för budget, bokslut samt löpande fakturor och utbetalningar. Prokurator social ansvarar för nationens matinköp samt har ansvaret för kontakten med förmannakåren. Källarmästaren ser till att allt fungerar i nationens lokaler samt ansvarar för dryckens inköp. Notariens huvudansvar är nationens marknadsföring och synlighet i sociala-medier. Hen är dessutom sekreterare på nationsmöten, seniorsmöten och vid andra officiella möten.

Förmannakåren
Kalmar Nation har ca 30 förmän som alla är ansvariga för en separat sektion, vissa sektioner har flera förmän t ex våra pubar. Som förman på Kalmar Nation är man del av en otrolig gemenskap och får dessutom ta del av en del special evenemang!